Search

Hot Properties

N11100226
中山北路七段
  Elevator Building
 • 2 2 2
 • 所在樓層 7
 • Shilin District

Sec. 7, Zhongshan N. Rd.

N11100274
台北租屋-陽明山中庸一路
 • 3 2 2
 • 所在樓層 05
 • Shilin District

Taipei apartment-Yangmingshan Zhongyong 1st Rd.

N11100121
天母西路
  Elevator Building
 • 4 2 3
 • 所在樓層 7
 • Tianmu
 • No Short Leasehold

Tianmu W. Rd

N11100168
天玉街
  Elevator Building
 • 5 2 3
 • 所在樓層 2
 • Tianmu
 • No Short Leasehold

Tianyu St.

N11100141
德行東路
  Elevator Building
 • 4 2 2
 • 所在樓層 7
 • Tianmu
 • No Short Leasehold

Dexing E. Rd

N11100187
忠誠路一段
  Elevator Building
 • 2 2 2
 • 所在樓層 7
 • Tianmu
 • No Short Leasehold

Sec. 1, Zhongcheng Rd

N10400033
明水路低調奢華
  Elevator Building
 • 3 2 2
 • No Short Leasehold

N11200003
Sec. 2, Shipai Rd
  Elevator Building
 • 3 2 2
 • 所在樓層 4
 • Beitou District
 • No Short Leasehold

Sec. 2, Shipai Rd

N23100001
華城三路
  Single-Family Detached House
 • 8 3 7
 • 所在樓層 1
 • New Taipei City
 • No Short Leasehold

Huacheng 3rd Rd

N11500002
重陽路
  Elevator Building
 • 4 2 2
 • 所在樓層 5
 • Nangang District
 • No Short Leasehold

Chongyang Rd

Total items found: 10